حق ناراحت بودن؟!

آیا ما همیشه باید خوشحال و شاد و پر انرژی باشیم؟ آیا ناراحت بودن همیشه چیز بدیه؟ آیا این پارادوکس ما رو شبیه جوکر نمیکنه؟ خیلی سالها پیش تو اولین سفری که به بلوچستان داشتم با مبین دوستم رفته بودیم یه کشتارگاه که مرغ بخریم، خیلی ساده منم رفتم تو تا کمکش مرغا رو بیارم […]

بیشتر بخوانید