خلاصه و نقدی بر کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» و راهکار مرکانتیلیسم برای ایران

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام می‌شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟ قسمتی از پشت‌نویس کتاب این مدت اخیر در حال خوندن کتابی بودم که بعد از مدت‌ها به عنوان یک کتابی بود که از خوندنش لذت می‌بردم […]

بیشتر بخوانید